🖼️ Cubic Street Boxing 3D cho Android 1.4 Game boxing đường phố đồ họa khối vuông vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: CubeCube Sports
  • Cubic Street Boxing 3D là một game hành động mô phỏng đấm bốc đường phố vui nhộn, được thiết kế với đồ họa 3D và hoàn toàn tuân theo các quy tắc vật lý thực tế. Tham gia game và trở thành tay đấm giỏi nhất.
  • android Version: 1.4