🖼️
🖼️
  • Cryptainer PE
  • Cryptainer PE sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách tạo nhiều khung bảo vệ cho tất cả các file và folder của bạn...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Cryptainer LE
  • Bạn có thể thực hiện các thao tác trên ổ đĩa ảo này như bất kỳ thư mục nào trên Windows: kéo thả tập tin, sao chép, xoá, di chuyển… Cryptainer LE cung cấp cho bạn các thiết lập cấu hình chương trình và ổ đĩa ảo.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Cypherix LE 8.1
  • Cypherix LE cho phép bạn mã hóa bất kỳ tập tin hay thư mục nào trên Windows. Nó có thể bảo vệ bằng mật khẩu tất cả các loại phương tiện truyền thông và dữ liệu với khả năng mã hóa mạnh mẽ.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu