🖼️ DesktopCalendar 2.1 Ứng dụng xem lịch thông minh

🖼️
 • Phát hành: Dương Việt Hùng
 • DesktopCalendar là phần mềm lịch Việt đa năng bao gồm cả lịch dương và lịch âm. Phần mềm này tạo một giao diện lịch trên màn hình desktop mà không ảnh hưởng tới màn hình nền: bạn vẫn có thể thao tác lên màn hình desktop như bình thường mà không sợ ứng dụng chiếm chỗ.
 • windows Version: 2.1.9
 • Đánh giá: 196
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 438.909

🖼️ CalendarDC cho Android 4.0 Lịch Việt 2020 - quản lý công việc, thời khóa biểu

🖼️
 • Phát hành: Dương Việt Hùng
 • CalendarDC - Lịch Việt 2019 là ứng dụng xem lịch trên điện thoại di động. Cho phép người dùng xem lịch, tra cứu lịch, đặt lịch, thể hiện lịch theo nhiều kiểu lịch khác nhau như: Lịch block, Lịch theo ngày, tháng, tuần.
 • android Version: 4.0.20
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 267

🖼️ Cookcoo 1.2 Phần mềm tạo lịch in, thiết kế lịch Việt

🖼️
 • Phát hành: Dương Việt Hùng
 • Cookcoo là phần mềm tạo lịch, thiết kế lịch Việt, lịch vạn niên trên máy tính. Giúp người dùng nhanh chóng tạo ra lịch block theo 365 ngày, lịch treo 12 tháng, lịch tuần 54 tờ, lịch ngày, lịch để bàn, lịch treo 5 tờ, 7 tờ, 13 tờ...
 • windows Version: 1.2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.338

🖼️ CalendarDC cho iOS 3.0 Ứng dụng Lịch Việt 2019

🖼️
 • Phát hành: Dương Việt Hùng
 • CalendarDC - Lịch Việt 2019 là ứng dụng xem lịch trên điện thoại iPhone, iPad và iPod Touch. Giúp người dùng xem lịch âm, lịch dương, đặt lịch nhắc, tổ chức quản lý các công việc một cách khoa học và hiệu quả.
 • ios Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66