🖼️
  • Portable CleanMe 1.1.0
  • Đây là phiên bản portable của công cụ CleanMe miễn phí sẽ giúp bạn nhanh chóng dọn sạch tất cả các file tạm thời trên máy tính...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • CleanMe 1.1.1
  • Như chúng ta đều biết khi sử dụng Windows, chạy các ứng dụng, tiện ích trên hệ thống, lướt Web … tất cả các chương trình, ứng dụng đều sinh ra các tập tin tạm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho bạn khi truy cập lần sau, ứng dụng sẽ được kích hoạt nhanh
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu