🖼️ Obi 3.7 Phần mềm tạo sách nói

🖼️
  • Phát hành: Daisy Consortium
  • Obi là phần mềm tạo sách nói rất nhỏ gọn, mang đến cho người dùng những cuốn audio-book nhanh chóng và dễ dàng.
  • windows Version: 3.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 331