🖼️ DameWare Mini Remote Control (64-bit) Hỗ trợ người quản trị có thể điều khiển một máy tính từ xa

🖼️
  • Phát hành: DameWare Development
  • Đối với người quản trị, việc điều khiển máy tính thông qua mạng là rất cần thiết. Với các máy sử dụng hệ điều hành Windows XP/2003/ Vista, có thể sử dụng các tính năng có sẵn như Remote Desktop, Terminal Service,...
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.865