🖼️
  • Anki Phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật
  • Anki 2.1.15 là một phần mềm được thiết kế để giúp bạn ghi nhớ các sự kiện, từ ngữ nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất có thể. Phần mềm học tiếng Nhật Anki miễn phí với tất cả mọi người.
  • Xếp hạng: 4 · 24 Phiếu bầu