🖼️ Learn English Words Học từ vựng tiếng Anh

🖼️
  • Phát hành: DamTech Designs
  • Learn English Words là ứng dụng học tiếng Anh qua từ điển hình ảnh rất hữu ích, giúp trẻ từ cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Trẻ em cũng có thể tự làm bài kiểm tra ngay sau khi học.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 244

🖼️ InstaBooom cho Windows Phone Quay và chia sẻ video siêu ngắn trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: DamTech Designs
  • InstaBooom cho Windows Phone là ứng dụng tạo video từ ảnh và chia sẻ các video siêu ngắn này lên các mạng xã hội dễ dàng, mô phỏng tính năng từ ứng dụng Boomerang của Instagram.
  • Windows Phone