🖼️
  • One Number for Chrome 1.1.0.6
  • One Number là mở rộng hữu ích dành cho Google Chrome, giúp chúng ta dễ dàng cũng như nhanh chóng biết được số các tin thoại chưa được đọc trong Gmail, Wave, Voice và Google Reader.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu