🖼️
  • SonicPhoto Công cụ chuyển đổi hình ảnh thành âm thanh
  • SonicPhoto là ứng dụng cho phép chuyển đổi hình ảnh (được chụp hoặc vẽ) thành âm thanh rất đơn giản. Đây là một phần mềm rất đặc biệt khi nó mang “âm thanh” của những hình ảnh tưởng chừng vô tri đến với người dùng.
  • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu