🖼️ inDefend Internet Security 6.0 Phần mềm giám sát và bảo vệ máy tính

🖼️
  • Phát hành: Data Resolve Technologies
  • inDefend Internet Security là ứng dụng hữu hiệu giúp người giám sát toàn bộ hoạt động của PC hoặc laptop nhằm giảm thiểu rủi ro bị ăn trộm dữ liệu trong khi vẫn đảm bảo cho phép họ truy cập dữ liệu liên quan thông qua các thiết bị lưu trữ, kiểm soát truy cập mạng, danh sách đen chứa web không nên truy cập, chụp ảnh màn hình, vv.
  • windows Version: 6.0.2