🖼️ CD Label Designer 5.3 Thiết kế và in nhãn đĩa

🖼️
  • Phát hành: Dataland Software
  • CD Label Designer là ứng dụng giúp bạn thiết kế và in ấn bao bì hộp đựng cùng nhãn đĩa CD. Ứng dụng hỗ trợ chèn ảnh, cùng các chữ dạng vòng, cho phép bạn sắp xếp, thay đổi kích cỡ, góc độ cùng độ trong suốt của đối tượng.
  • windows Version: 5.3.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.052