🖼️ Split Screen 0.42 Hiển thị 2 website trên 1 màn hình

🖼️
 • Phát hành: David Wilson
 • Split Screen sẽ giúp trình duyệt mở một tab mới và nhắc người dùng nhập vào hai URL, sau đó chương trình sẽ hiển thị cả hai site trên cùng một trang.
 • windows Version: 0.42
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.526

🖼️ Dashboard for Chrome

🖼️
 • Phát hành: David Wilson
 • Tiện ích mở rộng này đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển chia tách màn hình. Nó không chỉ tốt cho việc học hành mà còn giúp bạn nhanh chóng ghi lại điều gì đó hoặc giải một bài toán.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 666