🖼️
  • Kyvir: Rebirth Game thẻ bài roguelike kết hợp đánh quái
  • Kyvir: Rebirth là game thẻ bài một người chơi kết hợp các yếu tố nhập vai, xây dựng bộ bài và roguelike. Game có cơ chế chơi nguyên bản với hàng trăm vật phẩm, kỹ năng và thẻ đặc biệt để bạn thử nghiệm.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu