🖼️ Cooking Companions Game hẹn hò kinh dị đồ họa Anime

🖼️
  • Phát hành: Deer Dream Studios
  • Lấy cảm hứng từ nền văn hóa dân gian Đông Âu trên nền đồ họa Anime sống động, Cooking Companions là game tâm lý kinh dị ly kỳ kết hợp hẹn hò do Deer Dream Studios phát triển.
  • windows