🖼️ DiskDigger cho Android 1.0-2020-10-31 Phục hồi ảnh hiệu quả trên Android (root)

🖼️
  • Phát hành: Defiant Technologies
  • DiskDigger cho Android là ứng dụng khôi phục ảnh đã bị xóa, tương thích với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng. Lưu ý rằng, DiskDigger chỉ hỗ trợ cho các thiết bị đã được root!
  • android Version: 1.0-2020-10-31
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.096