🖼️ Robot Benri 3.6 Phần mềm quản lý an ninh tòa nhà

🖼️
  • Phát hành: Deimaging Japan
  • Robot Benri là phần mềm giúp quản lý an ninh cho khu nhà của bạn qua kết nối với camera nhằm chống sự truy nhập bất hợp pháp từ bên ngoài.
  • windows Version: 3.6.20
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 210