🖼️ Mechanica Open Beta 1.4 Game sinh tồn tập trung vào xây dựng và lập trình

🖼️
  • Phát hành: Deimos Interactive
  • Mechanica là game sinh tồn thế giới mở với lối chơi tập trung nhiều vào xây dựng và lập trình. Xây dựng căn cứ của riêng bạn, tăng cường hệ thống phòng thủ, sản xuất và nhiều hơn thế.
  • windows Version: Open Beta 1.4