🖼️ Pigeons in the Park Game mô phỏng giao tiếp, trò chuyện

🖼️
  • Phát hành: Deirdra Kiai Productions
  • Một game nói chuyện mô phỏng các tình huống đơn giản, và giao tiếp giữa người với người. Thông thường bạn dễ bắt gặp dạng game này ở các game Nhật, các dòng game hẹn hò.
  • windows
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 13.868