🖼️ Eazydraw 8.1 Ứng dụng vẽ vector

🖼️
  • Phát hành: Dekorra Optics
  • Eazydraw là một phần mềm vẽ vector được thiết kế dành riêng cho Mac. Không chỉ vậy, Eazydraw còn là ứng dụng tiên phong trong việc mô phỏng mô hình vector cho các đời Mac từ Jaguar (OS X 10.2) cho tới Yosemite (OS X 10.10)
  • mac Version: 8.1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 71