🖼️ Feudalism 2 Game phiêu lưu chiến thuật Chế độ phong kiến

🖼️
  • Phát hành: Demand Entertainment
  • Trong Feudalism 2, bạn sẽ bắt đầu với chỉ một thành phố nhỏ, nơi mà bạn có thể chiêu một nhân tài, nhưng nhiệm vụ của bạn là chiếm được những thành phố lớn hơn...
  • windows
  • Đánh giá: 142
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 77.480
Có tất cả 13 phần mềm.