🖼️
🖼️
  • ScreenShot Tool

    Ứng dụng chụp ảnh màn hình miễn phí
  • ScreenShot Tool là ứng dụng chụp ảnh màn hình hỗ trợ mọi thiết bị Windows 10 và Windows 10 Mobile, mang đến khả năng chụp ảnh màn hình nhanh chóng và các công cụ chỉnh sửa trước khi lưu vào thiết bị hoặc chia sẻ cho bạn bè.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu