🖼️ New Life 1.0 Game mô phỏng cuộc sống mới ở thành phố

🖼️
  • Phát hành: Denside Studios
  • New Life là tựa game mô phỏng cuộc sống kết hợp nhập vai trong thế giới mở, nơi bạn bắt đầu từ 1 công dân bình thường mới đến thành phố và bắt đầu cuộc sống mới ở đó.
  • windows Version: 1.0.4
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 447