🖼️ Desmos Graphing Calculator cho iOS 2.5 Ứng dụng vẽ và giải phương trình đồ thị hàm số

🖼️
  • Phát hành: Desmos
  • Desmos Graphing Calculator cho iOS là công cụ toán học hữu ích, hỗ trợ vẽ đồ thị và giải phương trình các bậc cho iPhone và iPad, giúp các bạn học môn đại số khô khan một các đơn giản và hiệu quả hơn.
  • ios Version: 2.5.3

🖼️ Desmos Graphing Calculator cho Android 3.0 Ứng dụng vẽ và giải phương trình đồ thị hàm số

🖼️
  • Phát hành: Desmos
  • Desmos Graphing Calculator là ứng dụng tính toán và vẽ đồ thị hàm số khoa học, giúp bạn chinh phục môn Đại số khó nhằn một cách dễ dàng hơn, thú vị và hiểu sâu hơn.
  • android Version: 3.0.0.2