🖼️
🖼️
  • Touchpad Pal Khóa chuột cảm ứng trên laptop
  • Tochpad Pal 1.2 là phần mềm nhỏ gọn và miễn phí, cho phép bạn khóa chức năng touchpad khi gõ văn bản. Touchpad Pal sẽ tự động nhận diện khi nào người dùng đang gõ văn bản để tự đó tự động vô hiện hóa touchpad, khiến con trỏ chuột không nhảy lung tung khi
  • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu