🖼️ BS Multi Clipboard 1.2 Sao chép và khôi phục Clipboard

🖼️
  • Phát hành: Dev-Ray
  • BS Multi Clipboard là một ứng dụng nhẹ giúp bạn giữ một số các mục văn bản, sao chép, cắt và khôi phục lại bất cứ lúc nào bạn cần.
  • windows Version: 1.2.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 410