🖼️ MagicScore Classic 7.255 Phần mềm soạn nhạc

🖼️
 • Phát hành: DGSoftware
 • MagicScore là phần mềm soạn nhạc trên máy tính cực mạnh. Nó có 3 phiên bản: Magicscore School, Magicscore Classic và Magicscore Maestro.
 • windows Version: 7.255
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.720

🖼️ Magicscore School

🖼️
 • Phát hành: DGSoftware
 • So với các phần mềm viết nhạc thông dụng như Final, Encore (vốn đã được nâng cấp từ lâu) thì MagicScore School có phần trội hơn
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 540

🖼️ MagicScore Maestro

🖼️
 • Phát hành: DGSoftware
 • MagicScore là phần mềm soạn nhạc trên máy tính cực mạnh. Nó có 3 phiên bản: Magicscore School, Magicscore Classic và Magicscore Maestro.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 691