🖼️ Kra-Ken Early Access Game võ thuật đối kháng cực sung

🖼️
  • Phát hành: DGTL Dojo
  • Game hành động miễn phí Kra-Ken sẽ quăng bạn vào đấu trường 1v1 căng thẳng, kịch tính cùng những người bạn.
  • windows Version: Early Access