🖼️ Dictionary.com cho Android Từ điển tiếng Anh trên Android

🖼️
 • Phát hành: Dictionary com
 • Dictionary.com là ứng dụng từ điển hàng đầu hiện nay trên Android với rất nhiều tính năng được tích hợp như tra định nghĩa, từ đồng nghĩa, cách sử dụng từ, từ gốc, ngữ pháp và có hỗ trợ dịch văn bản.
 • android
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.993

🖼️ Dictionary and Thesaurus for BlackBerry Từ điển cho BlackBerry

🖼️
 • Phát hành: Dictionary com
 • Dictionary and Thesaurus for BlackBerry là ứng dụng từ điển miễn phí duy nhất cho smartphone của Dictionary.com.
 • blackberry
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.117