🖼️
  • Didlr for Windows Phone Vẽ tự do trên Windows Phone
  • Didlr for Windows Phone là một ứng dụng vẽ miễn phí trên thiết bị chạy hệ điều hành Windows Phone, mang đến cho người dùng các thiết bị này một công cụ để giải phóng khả năng sáng tạo và trí tượng tượng của mình.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Didlr for Windows 8 Ứng dụng vẽ tranh miễn phí
  • Didlr for Windows 8 là một tiện ích cho phép vẽ và chia sẻ tác phẩm của mình. Phần mềm này cung cấp một bảng vẽ trên giao diện cùng với một số thao tác đơn giản. Tác phẩm tạo ra sẽ được gọi là didl.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu