🖼️ Roterra cho iOS 1.01 Game phiêu lưu giải đố lôi cuốn

🖼️
  • Phát hành: Dig-It Games
  • Roterra cho iOS là game phiêu lưu giải đố hấp dẫn, nơi người chơi sẽ giúp nữ hoàng Angelica lấy lại vương quốc và ngôi báu của mình.
  • ios Version: 1.01