🖼️ Qt Creator 4.1 Phần mềm IDE tạo ứng dụng di động & desktop

🖼️
  • Phát hành: Digiarty
  • Qt Creator là môi trường phát triển tích hợp (IDE) giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng dành cho các nền tảng thiết bị di động và desktop, đồng thời hỗ trợ cho trình chỉnh sửa mã nguồn và tùy chọn gỡ lỗi.
  • windows Version: 4.1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 352