🖼️
  • CDRoller

    Phục hồi dữ liệu trên CD/DVD
  • CDRoller là bộ công cụ mạnh mẽ, dễ dùng cho việc phục hồi dữ liệu trên CD/DVD. CDRoller hỗ trợ hệ thống tập tin ISO 9660 chuẩn công nghiệp, bao gồm các phần mở rộng của Microsoft nhằm hỗ trợ tên tập tin dài, hay còn gọi là phần mở rộng Joliet..
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu