🖼️ Hypercharge: Unboxed Demo Siêu phẩm FPS đồng đội kết hợp thủ thành đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: Digital Cybercherries
  • Hypercharge: Unboxed là siêu phẩm bắn súng góc nhìn thứ nhất dạng phối hợp 4 người. Tham gia đội Action Figures hoặc đối đầu với nhau trong chế độ PvP khốc liệt.
  • windows Version: Demo