🖼️ DSynchronize 2.47 Công cụ đồng bộ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Dimitrios Coutsoumbas
 • DSynchronize 2.47 là một ứng dụng cho phép bạn đồng bộ dữ liệu từ 2 hay nhiều folder của ổ cứng, ổ mềm, LAN, ổ USB, CD-DVD (với phần mềm ghi đĩa) và FTP server.
 • windows Version: 2.47
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.047

🖼️ DTaskManager 1.56

🖼️
 • Phát hành: Dimitrios Coutsoumbas
 • Trình quản lý tác vụ mặc định Windows Task Manager là một tiện ích hệ thống thường được người dùng khai thác mỗi khi họ muốn kiểm tra nhanh xem có chương trình lạ đang chạy hay không hoặc để đóng những ứng dụng bị treo đột ngột.
 • windows Version: 1.56
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.863

🖼️ DTaskManager Portable

🖼️
 • Phát hành: Dimitrios Coutsoumbas
 • Trình quản lý tác vụ mặc định Windows Task Manager là một tiện ích hệ thống thường được người dùng khai thác mỗi khi họ muốn kiểm tra nhanh xem có chương trình lạ đang chạy hay không hoặc để đóng những ứng dụng bị treo đột ngột.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 602