🖼️ Mini Motorways Game xây dựng hệ thống giao thông thành phố

🖼️
 • Phát hành: Dinosaur Polo Club
 • Bạn đã bao giờ bị kẹt xe và ước mình có thể làm gì đó để khắc phục tình trạng này? Trong Mini Motorways, vấn đề giao thông của thành phố sẽ do chính bạn quản lý!
 • windows

🖼️ Mini Metro cho Android 2.39 Game thiết kế mạng lưới tàu điện ngầm

🖼️
 • Phát hành: Dinosaur Polo Club
 • Trong Mini Metro cho Android, bạn có nhiệm vụ vẽ các tuyến đường và quản lý mạng lưới giao thông tàu điện ngầm của một thành phố.
 • android Version: 2.39.0

🖼️ Mini Metro Game xây dựng hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố

🖼️
 • Phát hành: Dinosaur Polo Club
 • Mini Metro là game mô phỏng kết hợp chiến thuật, thiết kế bản đồ tàu điện ngầm trong 1 thành phố đang phát triển không ngừng.
 • windows

🖼️ Mini Metro cho iOS 1.9 Game trí tuệ quản lý tàu điện ngầm cực hóc búa

🖼️
 • Phát hành: Dinosaur Polo Club
 • Mini Metro là game trí tuệ quản lý tàu điện ngầm trên iPhone, iPad. Hãy cùng thử tài năng của bạn trong việc thiết kế mạng lưới giao thông tàu điện ngầm cho một thành phố đang phát triển.
 • ios Version: 1.9.2