🖼️ The Machines cho iOS 1.2 Game người máy nổi loạn kết hợp AR

🖼️
  • Phát hành: Directive Games
  • The Machines là game hành động robot chiến đấu kết hợp với công nghệ thực tế tăng cường AR, mang đến cho người chơi một trải nghiệm chiến đấu hoành tráng với đội quân người máy và siêu vũ khí mạnh mẽ.
  • ios Version: 1.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 189