🖼️ Lion DiskMaker for Mac 3.0 Tạo USB và đĩa DVD để cài đặt Mac

🖼️
  • Phát hành: DiskMaker X
  • Lion DiskMaker là ứng dụng nhỏ gọn được lập trình với AppleScript, hỗ trợ người sử dụng Mac OS X để ghi đĩa DVD hay tạo một usb boot được từ bộ cài Mac OS X Lion.
  • mac Version: 3.0.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.087