🖼️ Hotspot Builder

🖼️
 • Phát hành: Divcom Software
 • Hotspot Builder là ứng dụng vô cùng tiện ích, cho phép bạn tạo file đồ họa Segmented Hyper Graphics (.SHG) bao gồm hotspots dành cho hệ thống hỗ trợ WinHelp (.HLP) và HTML Help (.CHM).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 340

🖼️ Help Development Studio

🖼️
 • Phát hành: Divcom Software
 • Help Development Studio là công cụ hỗ trợ toàn diện và được trang bị đầy đủ tính năng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

🖼️ Active Tray

🖼️
 • Phát hành: Divcom Software
 • Bạn hay truy cập Internet và luôn vào những trang Web yêu thích của mình. Tuy nhiên, bạn thường phải mất công gõ lại địa chỉ hoặc vào Favourite...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 696