🖼️ Love Actually - Love Calculator 4.0 Công cụ "đo mức độ tình cảm"

🖼️
  • Phát hành: DJ PIP
  • Nếu 2 phần mềm Love Tester, Love Number có phần đơn giản và tiện dụng, cho phép “tính toán” nhanh mức độ tình cảm của 2 người, thì Love Actually lại là công cụ đa dạng và hoàn chỉnh hơn để thực hiện công việc này.
  • windows Version: 4.0.0.1
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.008