🖼️ SmoothSync for Cloud Calendar for Android Đồng bộ lịch lên đám mây

🖼️
 • Phát hành: Dmfs
 • Smooth Sync for Cloud Calendar sẽ đồng bộ lịch iCloud giúp bạn. Nhờ khả năng thực thi giống như sync adapter, nó có thể tích hợp với bất kì ứng dụng và widget lịch nào, hoạt động ẩn trong background.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 582

🖼️ CalDAV-Sync for Android Đồng bộ lịch giữa các thiết bị

🖼️
 • Phát hành: Dmfs
 • CalDAV-Sync là ứng dụng CalDAVdành cho Android để đồng bộ các sự kiện. Nhờ khả năng triển khai giống như sync adapter, ứng dụng này tích hợp với các ứng dụng và widget lịch.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 472