🖼️
  • Barlesque add-on firefox

  • Barlesque biến addon bar màu xám, hơi xấu, của Firefox 4 thành một khối chứa nhiều nút. bạn có thể đặt các nút này nằm ở đáy trái/phải của màn hình, click vào mũi tên nhỏ để chê giấu toàn bộ khối.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️