🖼️ Stickman jailbreak cho iOS 1.4 Game người que vượt ngục hài hước

🖼️
  • Phát hành: Dmitry Starodymov
  • Trong game Stickman jailbreak, bạn cần phải giúp anh chàng tù nhân người que trốn thoát khỏi một nhà tù được có hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
  • ios Version: 1.4