🖼️ Docady cho iOS 2.3 Trình quản lý file toàn diện trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Docady
  • Docady for iOS là công cụ quản lý, tổ chức văn bản thông minh, toàn diện và miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 2.3.10

🖼️ Docady cho Android 1.2 Quản lý tài liệu thông minh trên Android

🖼️
  • Phát hành: Docady
  • Docady for Android là ứng dụng quản lý tài liệu giúp bạn tiết kiệm thời gian, làm việc hiệu quả hơn và tối ưu hóa smartphone để phục vụ cho cả công việc lẫn cuộc sống. Docady chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.1 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 1.2.22