🖼️ Snow Mercy Mod Mod cuộc xâm lăng của Người tuyết

🖼️
 • Phát hành: doctor4t
 • Snow Mercy Mod 1.16.5 sẽ giới thiệu vào thế giới chính Overworld viễn cảnh về một cuộc xâm lược quy mô lớn của Người tuyết (Snowman).
 • windows

🖼️ Rats Mischief Mod Mod Minecraft tay sai và nhân viên chuột

🖼️
 • Phát hành: doctor4t
 • Rats Mischief Mod sẽ giới thiệu vào Minecraft viễn cảnh điều khiển một bầy chuột để thực hiện các nhiệm vụ thay bạn, trong đó bạn có thể thuần hóa chuột bằng bất kỳ loại edible nào.
 • windows

🖼️ Beem Mod Mod Phát hiện tổ ong bằng đèn hiệu

🖼️
 • Phát hành: doctor4t
 • Bản Mod Beem 1.16.5 sẽ triển khai một tính năng mới cho Bee Hive (Tổ ong), khiến nó phát ra một chùm tia sáng tương đương với đèn hiệu, từ đó giúp bạn dễ dàng phát hiện tổ ong hơn.
 • windows

🖼️ Blast Mod Mod bom mới thay thế TNT

🖼️
 • Phát hành: doctor4t
 • Blast Mod sẽ đưa vào Minecraft rất nhiều thành phần chất nổ mới, được tạo ra để thay thế bom TNT truyền thống, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích đa dạng trong game, đặc biệt là hoạt động Mining.
 • windows