🖼️
  • Ease Folder Guard Mã hóa và bảo vệ thư mục
  • Ease Folder Guard là một ứng dụng mạnh mẽ hỗ trợ người dùng mã hóa và bảo vệ thư mục một cách an toàn. Nó có thể nhanh chóng bảo vệ thư mục bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như: cài đặt mật khẩu, ẩn và "ngụy trang" thư mục.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • USB Encryptor
  • USB Encryptor là một gói phần mềm mã hóa thiết bị lưu trữ USB chuyên nghiệp. Chương trình phần mềm này có thể mã hóa tất cả dữ liệu trong thiết bị lưu trữ trong vài giây, dù nó là USB hay ổ cứng ngoài, thẻ nhớ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu