🖼️
  • Dolphin Translate cho Android

    Công cụ dịch hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ
  • Dolphin Translate for Android là ứng dụng dịch thuật mạnh mẽ, hỗ trợ dịch lên đến 100 ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt và không yêu cầu người dùng phải thoát khỏi trang web. Dolphin Translate là một sản phẩm của Dolphin Browser và hoàn toàn miễn phí.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️