🖼️ Easy Typing Practice 1.1 Thành thạo gõ 10 ngón chỉ sau 3 ngày

🖼️
 • Phát hành: Dolphin Systems
 • Easy Typing Practice cho Windows 10 là ứng dụng tập gõ 10 ngón tiện lợi, đơn giản và miễn phí trên máy tính.
 • windows Version: 1.1.92.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.685

🖼️ File Hider 1.1 Bảo mật ảnh, video, tài liệu trên Windows 10

🖼️
 • Phát hành: Dolphin Systems
 • File Hider là ứng dụng bảo mật dữ liệu cá nhân ẩn dưới hình thức là 1 app máy tính cá nhân thông thường. Bạn có thể download File Hider miễn phí từ nút Tải về phía trên để trải nghiệm miễn phí trên thiết bị Windows 10.
 • windows Version: 1.1.3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61