🖼️ PIM Backup 3.6 Sao lưu, khôi phục dữ liệu cho Poket PC

🖼️
  • Phát hành: DotFred
  • Nếu liên tục phải đi công tác cùng chiếc điện thoại thông minh dùng Windows Mobile thì tiện ích PIM Backup sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm vì dữ liệu được lưu dự phòng trên mạng...
  • Windows Phone Version: 3.6
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.697