🖼️
  • Lair Defense: Dungeon for Android Rồng chiến đấu
  • Quay trở lại lịch sử cổ đại, khi con người và con rồng sống trong hòa bình. Vị hoàng đế nghe đồn rằng ăn trứng rồng sẽ trường sinh bất lão. Kể từ đó, cuộc chiến giữa con người và con rồng đã bắt đầu.
  • Xếp hạng: 4 · 6 Phiếu bầu
🖼️
  • Lair Defense: Shrine for Android Rồng chiến đấu
  • Con người tham lam lại xâm lược thế giới loài rồng một lần nữa sau trò chơi Lair Defense: Dungeon. Lần này, họ được trang bị tốt và không bao giờ dừng lại sau khi tiêu diệt con rồng duy nhất trên thế giới.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu